Programowanie w języku Python

Wykłady

Slajdy z wykładów w formacie PDF.

Zadania

Zadania do wykonania w trakcie laboratoriów.

Projekty

Przydatne linki